سیستم توزیع شده چیست؟

 • توسط صادقی
 • 0 دیدگاه
 • اخبار تکنولوژی
سیستم توزیع شده چیست؟

تعریف سیستم توزیع شده عبارت است از: مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل و ناهمگن که برای کاربرش بصورت یک سیستم منسجم و یکپارچه ظاهر می شود.

اما سیستم های توزیع شده دارای مشخصه هایی نیز هستند:

 • سیستم عامل توزیع شده در یک محیط شبکه ای اجرا می شود.
 • سیستم عامل توزیع شده به مراتب پیچیده تر از سیستم عاملهای شبکه هستند.
 • به سیستم های توزیع شده گاهی اوقات سیستم های با ارتباط ضعیف نیز می گویند، چرا که هر پردازنده کلاک و حافظه مستقلی دارد.
 • به سیستم های چندپردازنده ای سیستم های با ارتباط قوی می گویند، چرا که پردازنده ها کلاک و یکسان دارند.

معایب سیستم های توزیع شده

 • امنیت پایین است

 •  سرعت آن ممکن است پایین تر شود

 • وقتی که تعداد کامپیوتر ها کم باشد سیستم چند پردازنده ای بهتر از سیستم توزیع شده است

یکی از خصوصیات مهم سیستم های توزیع شده که از کاربران مخفی است تفاوت کامپیوتر های مختلف و روشهایی است که از طریق آنها این کامپیوتر ها با هم ارتباط برقرار می کنند. گسترش سیستم های توزیع شده نسبتاً آسان است. اگر قسمتهای خاصی از آن بطور موقتی خراب هم باشند معمولاً بصورت کامل در دسترس است. البته کاربران نمی بایستی متوجه تعویض و یا تعمیر آن قسمت یا اضافه کردن بخش های جدیدی شوندکه به منظور خدمات رسانی بیشتر به کاربران و برنامه های کاربردی صورت می گیرد.

در سیستم توزیع شده اگر اطلاعاتی همزمان در چند کامپیوتر به صورت یکسان ذخیره شود و یکی از کامپیوترها خراب شود، اطلاعات را می توان از کامپیوتر های دیگر بازیابی کرد و از این نظر قابلیت اطمینان افزایش می یابد.

یکی از مزایای مهم سیستم توزیع شده سرعت بالای اجرای برنامه هاست چرا که یک برنامه همزمان می تواند از چندین کامپیوتر برای اجرا شدنش استفاده کند.

سیستم توزیع شده 

اجزا سیستم توزیع شده

 • سخت افزار سیستم توزیع شده: شبکه

 •  نرم افزار سیستم توزیع شده: میان افزار (Middleware)

اهداف سیستم های توزیع شده

1- دسترسی به منابع (Macking resource accessible)

2- شفافیت (Transparency)

3- باز بودن (Openness)

4- مقیاس پذیری (Scalability)

منبع

سیستم توزیع شده چیست؟ 5از 5براساس 1 رای

0 دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

1 + 12 =