شبکه های حسگر بی سيم

  • توسط احمدی
  • 2 دیدگاه
  • امنیت شبکه های کامپیوتری
شبکه های حسگر بی سيم

حسگرهای هوشمند، مخابرات بی سيم و همچنين، MEMS پيشرفت های اخير در زمينه سيستم های الکترونيک دیجيتال، امکان ساخت گره های حسگر کوچک، کم مصرف و کم هزینه را فراهم می سازند که توانایی برقراری ارتباط به صورت بی سيم را نيز دارا می باشند.
این گره های حسگر کوچک شامل سه بخش حسگر، پردازش اطلاعات و انتقال اطلاعات به صورت بی سيم می باشند.
به طور کلی یک شبکه حسگر بی سيم شامل تعداد زیادی از این گره ها هستند که برای اندازه گيری یک پارامتر، داده های آن ها به طور دسته جمعی مورد توجه قرار می گيرد. یعنی همه اطلاعات جمع آوری شده برای یک پارامتر، ناميده می شود، پردازش شده و مقدار حقیقی آن پارامتر ( BS ) در یک گره از شبکه که معمولا ایستگاه پایه به طور نسبتا دقيقی تخمين زده می شود.
در این شبکه ها معمولا از کار افتادن یک گره ی شبکه تقریبا تاثيری در مقدار تخمين زده شدهنخواهد داشت. در شبکه های حسگر بی سيم، گره های حسگر با تعداد زیاد در داخل مکان مورد نظر و یا بسيار نزدیک به آن برای اندازه گيری پارامتر مورد نظر قرار دارند.
مکان این گره ها از قبل طراحی نشده است. این مساله به راحتی کار جای گذاری حسگرها در شبکه کمک می نماید ولی به جای آن، پروتکل هایی که برای این شبکه ها به کار گرفته می شود باید خود تنظيم یا خودساز مانده باشند با توجه به اینکه این حسگرها در داخل خود پردازنده دارند، برای کم شدن حجم انتقال اطلاعات، این حسگرها فقط داده مورد نياز را پس از پردازش داده های اوليه می فرستند.

تفاوت شبکه حسگر بی سيم با شبکه ad hoc


1.تعداد گره ھای شبکه در شبکه های حسگر بی سيم بسيار بيشتر از شبکه های -ad hoc- است.
2.حس گرھا در شبکه های حسگر بی سيم به صورت فشرده جایگذاری شده اند.
3. حس گرھا در شبکه ها حسگر بی سيم بيشتر در معرض خرابی می باشند.
4.توپولوژی شبکه های حسگر بی سيم دائما در حال تغيير است.
5.در اکثر شبکه های حسگر بی سيم برقراری ارتباط به صورت پخش است در صورتی که برای شبکه های
-ad hoc- ارتباط به صورت نقطه به نقطه می باشد.شبکه حس گر بی سیم 

کاربرد شبکه حس گر بی سیم

موارد استفاده از شبکه‌های حسگر بی سیم  متنوع و زیاد می باشند. به عنوان نمونه در کاربردهای تجاری و صنعتی برای کنترل داده‌ها و مواردی که استفاده از گیرنده‌های سیمی مشکل و گران است به کار می‌روند. برای مثال این شبکه‌ها می‌توانند در محیط‌های بیابانی هم گسترش یابند و سالها باقی بمانند. کاربرد دیگر اعلام خطر ورود مهاجم به یک محل کنترل شده و سپس ردیابی مهاجم است.
از موارد دیگر کاربرد این شبکه‌ها می‌توان به نظارت بر محل‌های مسکونی، ردیابی هدف‌های متحرک، کنترل رآکتور هسته‌ای، آشکار سازی حریق، نظارت ترافیک و ... اشاره کرد.

شبکه های حسگر بی سيم 4از 5براساس 1827 رای

2 دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

1 + 15 =

پربازدیدترین ها