نکات مهم قبل از راه اندازی شبکه

  • توسط حسن امامی
  • 4 دیدگاه
  • امنیت شبکه های کامپیوتری
نکات مهم قبل از راه اندازی شبکه

در طراحی شبکه، نکاتی که قبل از راه اندازی شبکه باید مد نظر قرار بگیرند، شامل موارد زیر است:
اندازه سازمان
هنگام راه اندازی یک شبکه، اندازه و تعداد شعبه های موجود در داخل سازمان، در طراحی شبکه اهمیت خواهد داشت.
سطح امنیت
امنیت و فرآهم نمودن بستر های مناسب برای کاربران و نرم افزار های موجود در یک شبکه نیز بایستی در زمان طراحی شبکه در نظر گرفته شود.
نوع فعالیت
نوع فعالیت و ماهیت کاری یک سازمان نیز می تواند باعث در نظر گرفتن موارد خاصی در طراحی شبکه شود.

شبکه 
سطح مدیریت
سطح مدیریتی که در یک سازمان در نظر گرفته ایم، جهت کنترل کاربران و برنامه های موجود در یک شبکه، می تواند در نوع طراحی شبکه تاثیر گذار باشد و سیاست های طراحی شبکه را بر پایه موارد مدیریتی در نظر گرفته در یک سازمان، تشکیل بدهد.
مقدار ترافیک
یک شبکه باید بر اساس مقدار ترافیکی که در حال حاظر موجود است و در آینده وجود خواهد داشت، طراحی گردد. بی توجه بودن به این پارامتر، در آینده می تواند مشکلات زیادی در یک شبکه ایجاد نماید.
بودجه
این پارامتر از موارد بسیار مهم در طراحی یک شبکه محسوب می گردد. نبود بودجه مناسب در طراحی شبکه، می تواند در افت اهداف ذکر شده تاثیر مستقیم بگذارد.

نکات مهم قبل از راه اندازی شبکه 4از 5براساس 1980 رای

4 دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

3 + 10 =

پربازدیدترین ها