نکات مهم قبل از راه اندازی شبکه

تحلیل و بررسی نکاتی که قبل از راه اندازی یک شبکه لازم است

نکات مهم قبل از راه اندازی شبکه
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: امنیت شبکه
نکات مهم قبل از راه اندازی شبکه 4از 5براساس 89 رای

در طراحی شبکه، مواردی که قبل از راه اندازی شبکه باید مد نظر قرار بگیرد، شامل موارد زیر می شود:
اندازه سازمان
هنگام راه اندازی یک شبکه، اندازه و تعداد شعبه های موجود در داخل سازمان، در طراحی شبکه اهمیت دارد.
سطح امنیت
امنیت و فرآهم کردن بستر های مناسب برای کاربران و نرم افزار های موجود در یک شبکه نیز باید به هنگام طراحی شبکه در نظر گرفته شود.
نوع فعالیت
نوع فعالیت و ماهیت کاری یک سازمان نیز می تواند باعث در نظر گرفتن موارد خاصی در طراحی شبکه شود.

شبکه 
سطح مدیریت
سطح مدیریت در نظر گرفته شده در یک سازمان، برای کنترل کاربران و برنامه های موجود در یک شبکه، می تواند در نوع طراحی شبکه تاثیر گذار باشد و سیاست های طراحی شبکه را بر پایه موارد مدیریتی در نظر گرفته در یک سازمان، تشکیل دهد.
مقدار ترافیک
یک شبکه باید بر اساس مقدار ترافیکی که در حال حاظر موجود است و در آینده وجود خواهد داشت، طراحی شود. بی توجهی به این پارامتر، در آینده می تواند مشکلات زیادی در یک شبکه ایجاد کند.
بودجه
این پارامتر از موارد با اهمیت در طراحی یک شبکه محسوب می شود. نداشتن بودجه مناسب در طراحی شبکه، می تواند در افت اهداف ذکر شده تاثیر مستقیم بگذارد.

امتیاز به سایت