جلوگیری از شکست سیستم های اطلاعاتی

  • توسط صفری
  • 4 دیدگاه
  • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
جلوگیری از شکست سیستم های اطلاعاتی

همان گونه که مشخص است نمی توان راه حلی حتمی برای جلوگیری از شکست سیستم های اطلاعاتی ارائه داد. در این زمینه بایستی رویکرد های تکنیکی، اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و تمام چارچوب های ارائه شده و دلایل شکست را مد نظر قرار داد. به طور کلی توجه داشتن به موارد زیر می تواند احتمال موفقیت سیستم های اطلاعاتی را افزایش دهد:

بهبود ارتباطات: ارتباط بین ذی نفعان مختلف پروژه (به خصوص کسانی که به زمینه اجراء و استفاده نزدیک هستند) باید راحت تر گردد. 

منطقی سازی واقعیت ها: ذی نفعان باید راه حل های مختلف را ارزیابی کرده و ما بین آن چیزی که هست و آن چیزی که باید انجام شود، تمایز قائل شوند.

نظر خواهی از ذی نفعان: باید ابزار هایی در اختیار ذی نفعان قرار گیرد تا با اتکا به آن ها بتوان واقعیت های سازمان را کشف نمود.

رفع اختلاف بین طراح و کاربر: معمولا بین متخصصان سیستم اطلاعاتی و کاربران نهایی جهت گیری های فنی ایجاد می شود. اغلب اهداف، اولویت ها و زبان ارتباطی ما بین این گروه ها متفاوت می باشند که می تواند از تضاد منافع آن ها نشات بگیرد. در چنین وضعیتی ایجاد ارتباط بین دو گروه متخصصان سیستم اطلاعاتی و کاربران نهایی توصیه می گردد. یکی از راه حل های کاهش اختلاف بین این گروه ها آموزش دادن آن ها و ایجاد تیم کاری متشکل از این دو گروه می باشد.

یادگیری سازمانی: ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و مطالعه دلایل شکست آن ها در سازمان می تواند راه کار هایی را در راستای موفقیت سیستم های اطلاعاتی در اختیار شرکت قرار دهد.

سیستم اطلاعاتی 

جلوگیری از شکست سیستم های اطلاعاتی 4از 5براساس 1438 رای

4 دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

11 + 2 =

پربازدیدترین ها