مفاهیم سیستم های اطلاعاتی و داده ها

  • توسط قاسمی
  • 0 دیدگاه
  • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مفاهیم سیستم های اطلاعاتی و داده ها

قدرت پیش بینی آینده که منجر به اتخاذ تصمیم های مناسب و کاهش میزان ریسک در فعالیتها می گردد از جمله دغدغه های اساسی صاحبان حرف و مشاغل است. سیستم های اطلاعات با ارائه اطلاعات مورد نیازه نقش حیاتی در تصمیم گیری مدیران دارند. بعنوان مثال، مدیران از سیستم های اطلاعات برای دستیابی به تصمیمات چندین میلیارد ریالی مثل ساخت واحدی جدید در خط تولید با تحقیق در خصوص تولید دارویی جدید استفاده می نمایند. بههر حال هیچ شغل و حرفه ای بدون وجود سیستم های اطلاعاتی مناسب از حمایت لازم برخوردار نیست. لذا وجود سیستم های اطلاعات، کمک بزرگی در خصوص دستیابی به کسب و کار مناسب، ارتقاء، پیشرفت و دستیابی به اهداف شخصی و اجتماعی هر فرد خواهد نمود.

سیستم های اطلاعات همه روزه با اهداف شخصی و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند و سازمان های زیادی نیز در جهان سالیانه چندین میلیارد دلار برای فناوری اطلاعات هزینه می کنند که این مقدار برای آینده بیش از این برآورد شده است.

به هر حال، آگاهی از سیستم های اطلاعاتی و داشتن توانایی به کارگیری این دانش در کار، باعث موفقیت افراد و سازمان ها در جهت دست یابی به اهدافشان و زندگی با کیفیت می گردد. هدف از به کارگیری سیستم های اطلاعاتی، دستیابی به اطلاعات درست برای استفاده بهینه از زمان به شکلی صحیح و قابل قبول است داده ها و اطلاعات بعنوان سرمایه سازمان محسوب می گردد و به منظور تهیه و حفظ ارزش های آنها باید به طور موثری مدیریت شوند. در این خصوص پرداختن به مباحثی از قبیل ارتباط بین داده ها و اطلاعات، اصول اصلی مدیریت اطلاعات، مدیریت کیفیت داده ها از طریق روش های طراحی پایگاه داده و دیکشنری داده ها، نقش مدیران داده ها و اهمیت امنیت داده های ذخیره شده در پایگاه داده از مسایل بسیار مهم به نظر می رسد.

مفاهیم سیستم اطلاعاتی 

در این میان، مدیران اطلاعات بهداشتی نیز نقش های متفاوتی در صنعت مراقبت بهداشتی دارند. عمده این نقش ها شامل مدیریت اطلاعات است که به طور گسترده و به گونه های مختلف توسط کاربران نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال پاسخ گویی به چالش های مربوط به مدیریت داده ها و اطلاعاتی که برای ارائه مراقبت های بهداشتی با | کیفیت، لازم و ضروری است، وظیفه ساده ای به نظر نمی رسد. به طور کلی نه تنها میان کاربران نهایی دیدگاه های متفاوتی نسبت به کاربردهای مختلف داده و اطلاعات وجود دارد، بلکه میان آنها اختلاف نظر نیز وجود دارد. این نظرات متفاوت باید به منظور ارتقاء سیستم های اطلاعات مراقبت بهداشتی با کیفیت بالا مورد توجه قرار گیرد.

داده و اطلاعات داده ها

داده ها: داده ها عبارتند از حقایق خامی که به طور عموم به صورت کاراکتر (علائم) و حروف ذخیره می شوند همانند نام کارمند، تعداد ساعات کارکرد در یک هفته، فهرست موجودی، نام بیمار، آدرس بیماره دستورهای فردی و مواردی از این قبیل. داده ها را توصیف اولیه موجودیت ها، حوادث، فعالیت ها و تراکنش ها می دانند که ثبت، طبقه بندی و ذخیره شده ولی سازمان یافته نیستند.

اطلاعات: مجموعه حقایق سازمان یافته که ارزش بیشتری نسبت به داده ها دارند. قوانین و ارتباطات، داده ها را تبدیل به اطلاعات با ارزش می کند. به عبارت دیگر، اطلاعات داده های سازمان یافته و معنادار است که ارزش پذیرفته شدن در شاخه های مختلف را داشته باشد؛ نوع اطلاعات ایجاد شده بستگی به نوع ارتباطات تعریف شده بین داده ها دارد. در عمل داده های پردازش شده که به شکل معنی دار اطلاعات تعبیری خاص از مفهوم اطلاعات به صورت جمع آوری داده ها، پردازش و امکان ذخیرد، بازیابی و ارائه با توزیع مناسب هر یک از آنها بر حسب ضرورت و به نحو مقتضی شده است. در این تعریف علاوه بر بار معنایی، به کیفیت و ارزش اطلاعات به شرط این که به طور هدفمند پردازش گردد، نیز توجه شده است.

داده های پردازش نشده برای تصمیم گیران دارای معنی های متفاوتی است. برای مثال ارقام ۵۰۰و ۶ اگر با هم استفاده شود به صورت ۴۵۰ یا ۶۰۵ یا ۵۰ نمایش داده می شود و بار معنایی متفاوتی دارند. در زمانی که این شماره به صورت ۶۵۰ در کتاب ICD-9-CM و یا در برنامه نرم افزاری مربوط، حتى بار معنایی بیشتری را به خود اختصاص می دهد و معرف زایمان طبیعی کامل است. حال آیا این موارد اطلاعات محسوب می شود؟ اطلاعات بودن این مورد بستگی به عواملی خاصی دارد، زمانی که برای بررسی یک درخواست به دنبال تشخیصی خاص هستیم، عدد ۶۵۰ کد اطلاعات بوده و برای محققین پزشکی، جستجوی ویژگی های بیماری که به زایمان طبیعی کمک می کند. اطلاعات مفید محسوب می شود.

منبع: کتاب فناوری مدیریت اطلاعات سلامت 

مفاهیم سیستم های اطلاعاتی و داده ها 4از 5براساس 93 رای

0 دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

3 + 10 =

پربازدیدترین ها