دلایل شکست سیستم های اطلاعاتی

  • توسط امامی
  • 3 دیدگاه
  • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
دلایل شکست سیستم های اطلاعاتی

مشاهدات و تحلیل های کارشناسان نشان داده است که اکثر شکست های مربوط به سیستم های اطلاعاتی قابل پیشگیری می باشد و در بیشتر موارد علائم هشدار دهنده مبنی بر شکست سیستم بروز می کند. اکثرا شکست سیستم های اطلاعاتی به دلایل مختلفی مانند ناکافی بودن منابع، برنامه ریزی نامناسب و غفلت مدیریت رخ می دهد. از طرفی، در نظر نگرفتن منافع تمام کاربران مختلف و یا انتظارات زیاد کاربران از سیستم، ناسازگاری سازمان و اهداف استراتژیک تکنولوژی اطلاعات، ناهماهنگی بین سازمان و بخش تکنولوژی اطلاعات نیز می تواند منجر به شکست آن بشود.

مشکلات محیطی از جمله تجهیزات اولیه پروژه، نبود مدیریت مستمر و برآورد خوشبینانه مزایای سیستم نیز از عوامل شکست محسوب می شوند.

شواهد حاکی از این هستند که اگر تکنولوژی به عنوان محور اصلی طراحی پروژه های سیستم های اطلاعاتی در نظر قرار بگیرند، درصد موفقیت کاهش خواهد یافت. 

به طور کلی پدیده شکست سیستم های اطلاعاتی در 5 گروه طبقه بندی شده است که در زیر آمده است:

  • شکست سازگاری یا هماهنگی
  • شکست فرآیندی
  • شکست تعاملی
  • شکست انتهایی
  • شکست انتظاری
دلایل شکست سیستم های اطلاعاتی 4از 5براساس 2053 رای

3 دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

4 + 15 =

پربازدیدترین ها