دلایل شکست سیستم های اطلاعاتی

دلایل شکست سیستم های اطلاعاتی چیست و چه عواملی در این شکست تاثیر گذارند؟

دلایل شکست سیستم های اطلاعاتی
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی
دلایل شکست سیستم های اطلاعاتی 4از 5براساس 68 رای

مشاهدات و تحلیل های کارشناسان نشان می دهد که بیشتر شکست های مربوط به سیستم های اطلاعاتی قابل پیشگیری می باشد و در اکثر موارد علایم هشدار دهنده مبنی بر شکست سیستم بروز می کند. معمولا شکست سیستم های اطلاعاتی به دلایل مختلفی مانند ناکافی بودن منابع، برنامه ریزی نامناسب و غفلت مدیریت رخ می دهد. از طرفی، در نظر نگرفتن منافع تمام کاربران مختلف و یا انتظارات زیاد کاربران از سیستم، ناسازگاری سازمان و اهداف استراتژیک تکنولوژی اطلاعات، ناهماهنگی بین سازمان و بخش تکنولوژی اطلاعات نیز می تواند منجر به شکست آن شود.

مشکلات محیطی از جمله تجهیزات اولیه پروژه، نبود مدیریت مستمر و برآورد خوشبینانه مزایای سیستم نیز از عوامل شکست محسوب می شوند.

شواهد حاکی از این هستند که اگر تکنولوژی به عنوان محور اصلی طراحی پروژه های سیستم های اطلاعاتی در نظر قرار بگیرند، درصد موفقیت کاهش خواهد یافت.

امتیاز به سایت