ویژگی اطلاعات با کیفیت و استفاده از آن ها

  • توسط حسن امامی
  • 3 دیدگاه
  • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
ویژگی اطلاعات با کیفیت و استفاده از آن ها

اطلاعات هنگامی ارزشمند محسوب می شوند که در تصمیم گیری ها و کار و فعالیت های ما تغییری به وجود بیاورند و اگر این اطلاعات از ارزشی برخوردار نباشند صرف هزینه و زمان برای به دست آوردن آن ها هیچ معنایی نخواهد داشت. اطلاعات زمانی دارای کیفیت لازم خواهد بود که مشخصاتی مانند صحیح و کامل بودن، اعتبار، ثبات، تداوم و به روز بودن را داشته باشد که در ادامه بررسی و تحلیل شده اند.

درست و دقیق بودن: اطلاعات باید حقیقت را نشان دهند و اشتباهاتی در جمع آوری آن ها رخ ندهد. اگر داده ها هدفمند و با انگیزه خاصی گرد آوری بشوند احتما بروز خطا کاهش خواهد یافت.
اعتبار: اعتبار اطلاعات به هدف ما وابستگی دارد و به چگونگی استفاده نمودن از داده ها مربوط است.
پایایی: پایایی مربوط به نمایش و صحت درستی اطلاعات است. بعنوان مثال اگر اطلاعات گردآوری شده درباره پذیرفته شدن محصولاتی در بازار بود، اندازه نمونه و روش انتخاب آن پایایی را معین می کند.

 

ثبات یا یکدستی: اطلاعات باید بر اساس نمونه مشخص شده ای باشند. مثلا اگر محصولات کارخانه ای در ظول یک سال متغیر باشند آن گاه ممکن است که نمونه انتخابی برای مقایسه به دلیل متنوع بودن محصولات از ثبات لازم برخوردار نباشد.
به روز بودن: اطلاعاتی که در گذشته جمع آوری شده بودند و در زمان حال منسوخ هستند نیاز های حال حاظر ما را تامین نخواهند کرد.
نمایش اطلاعات: اطلاعات اگر به بهترین روش گرد آوری گردند و هر میزان هم که خوب پردازش بشوند اگر به خوبی نمایش داده نشوند از ارزش کافی نزد کسی که اطلاعات را می گیرد برخوردار نخواهند بود.

ویژگی اطلاعات با کیفیت و استفاده از آن ها 4از 5براساس 1799 رای

3 دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

2 + 7 =

پربازدیدترین ها