ویژگی اطلاعات با کیفیت و استفاده از آن ها

ویژگی اطلاعات با کیفیت چیست و چه عواملی در استفاده درست از این اطلاعات دخالت دارند؟

ویژگی اطلاعات با کیفیت و استفاده از آن ها
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی
ویژگی اطلاعات با کیفیت و استفاده از آن ها 4از 5براساس 66 رای

اطلاعات زمانی ارزش پیدا می کنند که در تصمیم گیری ها و کار و فعالیت های ما تغییری به وجود بیاورند و اگر این اطلاعات از ارزشی برخوردار نباشند صرف هزینه و زمان برای به دست آوردن آن ها هیچ معنایی ندارد. اطلاعات زمانی دارای کیفیت لازم است که مشخصاتی مثل صحیح و کامل بودن، اعتبار، ثبات، تداوم و به روز بودن را داشته باشد که در ادامه بررسی و تحلیل شده اند.

درست و دقیق بودن: اطلاعات باید حقیقت را نشان دهند و اشتباهاتی در جمع آوری آن ها روی ندهد. اگر داده ها هدفمند و با انگیزه خاصی گرد آوری شوند احتما بروز خطا کاهش می یابد.
اعتبار: اعتبار اطلاعات به هدف ما وابستگی دارد و به چگونگی استفاده نمودن از داده ها مربوط است.
پایایی: پایایی مربوط به نمایش و صحت درستی اطلاعات است. بعنوان مثال اگر اطلاعات گردآوری شده درباره پذیرفته شدن محصولاتی در بازار بود، اندازه نمونه و روش انتخاب آن پایایی را معین می کند. 

ثبات یا یکدستی: اطلاعات باید بر اساس نمونه مشخصی باشند. مثلا اگر محصولات کارخانه ای طی یک سال متغیر باشند آن گاه امکان دارد که نمونه انتخابی برای مقایسه به دلیل متنوع بودن محصولات از ثبات لازم برخوردار نباشد.
به روز بودن: اطلاعاتی که در قدیم جمع آوری شده اند و در زمان حال منسوخ هستند نیاز های حال حاظر ما را تامین نخواهند کرد.
نمایش اطلاعات: اطلاعات اگر به بهترین روش گرد آوری بشوند و هر چقدر هم که خوب پردازش شوند اگر به خوبی نمایش داده نشوند از ارزش کافی نزد کسی که اطلاعات را دریافت می کند برخوردار نخواهند بود.

امتیاز به سایت