بررسی مشکلات شبکه های اجتماعی

بررسی مشکلات شبکه های اجتماعی برای افراد مختلف جامعه

بررسی مشکلات شبکه های اجتماعی
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: شبکه های اجتماعی
بررسی مشکلات شبکه های اجتماعی 4از 5براساس 30 رای

اولین بار کلمه شبکه های اجتماعی در سال 1960 در یکی از دانشگاه های آمریکا مطرح گردید. پس از آن اولین شبکه اجتماعی به نام SixDegrees طراحی گردید. شبکه های اجتماعی از افرادی به وجود آمده اند که به سبب چنیدین عامل مشترک با یکدیگر در ارتباط هستند. این عوامل مشترک می تواند فامیل بودن، آشنا بودن،همکار بودن و... باشند.
بعد از گسترش تجارت توسط وب سایت ها در سال ۲۰۰۲ شبکه های اجتماعی بسیاری پدیدار شدند که تا به امروز نیز این شبکه ها در حال گسترش می باشند. امروزه شبکه های مجازی توسط بیشتر افراد جامعه مورد استفاده قرار گرفته اند که همین عامل سبب بروز مشکلاتی برای آن ها شده است.
مشکلات در فضای مجازی ممکن است به صورت های زیر برای افراد به وجود بیاید:

  • فرستادن محتوا های نادرست برای افراد جامعه
  • ماندن زیاد از اندازه افراد در فضای مجازی که گاهی تا اوایل صبح به طول می انجامد
  • کلاه برداری در فضای مجازی از افراد جامعه به دلیل به وجود آمدن آشنایی های نادرست
  • افراد در معرض شایعات مختلف بوده و گاهی به دلیل نداشتن سواد کافی در مورد رسانه ها دچار مشکل می شوند

شبکه اجتماعی 

امتیاز به سایت