مفهوم امنیت و تهدید های امنیتی

مفهوم امنیت چیست و تهدید های امنیتی از چه عواملی ناشی می شوند؟

مفهوم امنیت و تهدید های امنیتی
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: امنیت شبکه
مفهوم امنیت و تهدید های امنیتی 4از 5براساس 178 رای

امنیت مجموعه همه روش ها و فعالیت هایی است که اطمینان می دهد حادثه ای ناخوشایند هرگز روی ندهد و یا احتمال پیشامد آن ها را کاهش می دهد و یا اجازه می دهد وقتی که حادثه ای خطرناک اتفاق افتاد ،شرایط در سریع ترین زمان و با کمترین هزینه به شکل عادی برگردد.
تهدید امنیتی
تهدید امنیتی

هر عاملی که به طور بالقوه بتواند باعث بروز حادثه ای خطر ناک شود تهدید امنیتی می گویند. تهدید های امنیتی از عوامل زیر ناشی می شوند:
1. تهدید های طبیعی: این تهدید ها ناشی از عواملی چون سیل و زلزله و... می باشند و انسان ها نیز آن را به عنوان حقیقت قبول کرده اند. این گونه تهدید ها معمولا منجر به افشا ی اطلاعات می شوند و برای رفع آن ها می توان از خطوط ماهواره ای یا فیبر نوری بهره برد.
2. تهدید های غیر امن: این تهدید ها از اشتباهات و خطا های سهوی و ناخود آگاه انسانی نشئت می گیرند که می تواند باعث افشا و یا نابودی اطلاعات گردد.
3. تهدیدات عمدی: به فعالیت های برنامه ریزی شده ای می گویند که سبب فاش شدن و نابودی و یا تغییر در داده های شبکه با ایجاد اختلال در خدمات سرویس دهنده می شوند. برای جلوگیری از وقوع این تهدید های امنیتی می توان از خدمات امنیتی مانند محرمانه نگه داشتن اطلاعات، احراز هویت، تضمین صحت اطلاعات، غیر قابل انکار ساختن پیام ها و کنترل دسترسی بهره برد.

امتیاز به سایت