انتخاب و خرید نرم افزار های کاربردی

نرم افزار کاربردی چیست؟ برای انتخاب و خرید یک نرم افزار کاربردی چه مراحلی را باید طی کرد؟

انتخاب و خرید نرم افزار های کاربردی
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی
انتخاب و خرید نرم افزار های کاربردی 4از 5براساس 67 رای

نرم افزار های کاربردی برنامه های از قبل نوشته شده ای هستند که بر اساس شباهت های بین سازمان ها طراحی شده اند(مانند سیستم های حسابداری، بیمه، و...).
مراحل انتخاب و خرید نرم افزار های کاربردی عبارتند از:
• تدوین برنامه کاری و جدول زمانی
• تحلیل سیستم و تعیین الزامات سیستم
• تعیین مشخصات سیستم
• تهیه درخواست اطلاعات و پیشنهاد
• ارزیابی پاسخ
• انتخاب سیستم
• چانه زنی و عقد قرار داد
• اطمینان از طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیستم

امتیاز به سایت