مفهوم سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری

مفهوم سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری چیست و شامل چه تعداد کامپیوتر می شود؟

مفهوم سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی
مفهوم سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری 4از 5براساس 90 رای

در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که همه سیستم های اطلاعاتی حتما کامپیوتری نیستند. سیستم اطلاعاتی کامپیوتری (CBIS) سیستمی است که از تکنولوژی کامپیوتر برای وظایف خود بهره می گیرد. در واقع سیستم اطلاعاتی کامپیوتری از کامپیوتر شخصی و نرم افزار تشکیل شده است و یا از هزاران کامپیوتر در ابعاد مختلف و شبکه های ارتباطی مختلف تشکیل شده است.

امتیاز به سایت