داده، دانش و خرد در سیستم مدیریت اطلاعاتی

منظور از داده، دانش و خرد در سیستم مدیریت اطلاعاتی چیست؟

داده، دانش و خرد در سیستم مدیریت اطلاعاتی
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی
داده، دانش و خرد در سیستم مدیریت اطلاعاتی 4از 5براساس 169 رای

در سیستم های اطلاعاتی داده (data) درباره رویداد ها و فعالیت ها است و دارای معنی خاصی نیست مانند اعداد، تصاویر و صدا ها ولی اطلاعات (information) شامل داده های سازمان دهی شده ای است که معنی دارند. اطلاعات در تصمیم گیری ها ارزش دارد ولی داده این ارزش را ندارد. در واقع دانش(knowledge) زمانی حاصل می شود که داده ها و اطلاعات شناسایی شده و روابط بین اطلاعات مشخص و درک گردد. خرد (wisdom) به معنای استفاده درست از دانش برای مدیریت کردن و حل مشکلات تعریف شده در سیستم های اطلاعاتی می باشد.

امتیاز به سایت