سوالاتی که هنگام طراحی سایت فروشگاه اینترنتی باید پرسیده شوند