شبکه های حسگر بی سيم

معرفی شبکه های حسگر بی سيم و کاربرد های آن ها

شبکه های حسگر بی سيم
نویسنده:
تاریخ:
دسته بندی: امنیت شبکه
شبکه های حسگر بی سيم 4از 5براساس 46 رای

حسگرهای هوشمند، مخابرات بی سيم و همچنين، MEMS پيشرفت های اخير در زمينه سيستم های الکترونيک دیجيتال، امکان ساخت گره های حسگر کوچک، کم مصرف و کم هزینه را فراهم می سازند که توانایی برقراری ارتباط به صورت بی سيم را نيز دارا می باشند.
این گره های حسگر کوچک شامل سه بخش حسگر، پردازش اطلاعات و انتقال اطلاعات به صورت بی سيم می باشند.
به طور کلی یک شبکه حسگر بی سيم شامل تعداد زیادی از این گره ها می باشد که برای اندازه گيری یک پارامتر، داده های آنها به صورت دسته جمعی مورد توجه قرار می گيرد. یعنی همه ی اطلاعات جمع آوری شده برای یک پارامتر، ناميده می شود، پردازش شده و مقدار واقعی آن پارامتر ( BS ) در یک گره از شبکه که معمولا ایستگاه پایه به طور نسبتا دقيقی تخمين زده می شود.
در این شبکه ها معمولا از کار افتادن یک گره ی شبکه تقریبا تاثيری در مقدار تخمين زده شده ندارد. در شبکه های حسگر بی سيم، گره های حسگر با تعداد زیاد در داخل مکان مورد نظر و یا بسيار نزدیک به آن برای اندازه گيری پارامتر مورد نظر قرار دارند.
مکان این گره ها از قبل طراحی نشده است. این مساله به سادگی کار جایگذاری حسگرها در شبکه کمک می کند اما در عوض، پروتکل هایی که برای این شبکه ها به کار گرفته می شود باید خود تنظيم یا خودساز مانده باشند با توجه به اینکه این حسگرها در داخل خود پردازنده دارند، برای کم شدن حجم انتقال اطلاعات، این حسگرها فقط داده مورد نياز را پس از پردازش داده های اوليه می فرستند.
تفاوت های اصلی شبکه های حسگر بی سيم با شبکه های ad hoc:
1.تعداد گره ھای شبکه در شبکه های حسگر بی سيم بسيار بيشتر از شبکه های -ad hoc- است.
2.حسگرھا در شبکه های حسگر بی سيم به صورت فشرده جایگذاری شده اند.
3. حسگرھا در شبکه ها حسگر بی سيم بيشتر در معرض خرابی هستند.
4.توپولوژی شبکه های حسگر بی سيم دائما در حال تغيير است.
5.در اکثر شبکه های حسگر بی سيم برقراری ارتباط به صورت پخش است در صورتی که برای شبکه های
-ad hoc- ارتباط به صورت نقطه به نقطه است.شبکه حس گر بی سیم 

کاربردها
موارد استفاده از شبکه‌های حسگر بی سیم متنوع و زیاد است. به عنوان مثال در کاربردهای تجاری و صنعتی برای کنترل داده‌ها و مواردی که استفاده از گیرنده‌های سیمی مشکل و گران است به کار می‌روند. برای مثال این شبکه‌ها می‌توانند در محیط‌های بیابانی هم گسترش یابند و سالها باقی بمانند. کاربرد دیگر اعلام خطر ورود مهاجم به یک محل کنترل شده و سپس ردیابی مهاجم است.
از موارد دیگر کاربرد این شبکه‌ها می‌توان به نظارت بر محل‌های مسکونی، ردیابی هدف‌های متحرک، کنترل رآکتور هسته‌ای، آشکار سازی حریق، نظارت ترافیک و ... اشاره نمود.

امتیاز به سایت